سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ نیوز

به روز بسیجی باشید و بسیجی بمانید

سی سال است دشمنان علیه ملت ایران دارند تلاش می کنند، کار می کنند؛ اما ملت ایران به برکت ایستادگی خود، به برکت ایمان خود، روز به روز قوی تر شده است؛ دشمن هم روز به روز ضعیف تر شده است.

امروز قدرت ایستادگی ما از بیست سال پیش بیشتر است. از سی سال پیش بیشتر است؛ این تجربه ی ماست.

 

 

 

پس نهایت این مبارزه پیروزی اسلام و مسلمین است. اما باید توجه داشته باشید که درگیری و چالش وجود دارد؛ باید خودتان را آماده نگه دارید، اخلاصتان را به روزنگه دارید، به روز بسیجی باشید و بسیجی بمانید؛ این رمز موفقیت ملت ایران و جامعه ی عظیم ایرانی است.

بیانات رهبری معظم انقلاب 1389/9/4